HISTORIA HARCERSTWA

            Mówiąc o początkach harcerstwa polskiego musimy sięgnąć do historii skautingu. Wówczas, idąc tropem skojarzeń pojawia się pewne nazwisko - gen. Robert Baden-Powell. O tym człowieku każdy harcerz jakieś pojęcie mieć powinien (zalecam więc szybko zajrzeć do podstrony "Biografie"). To właśnie w głowie tego doskonałego dowódcy, oficera armii brytyjskiej, będącego równocześnie pisarzem, pedagogiem i świetnym rysownikiem narodził się pomysl, ktory zapoczątkował światowy ruch skautowy. Początkowo zrzeszał on jedynie młodych chłopców. Ale zacznijmy od poczatku...

W 1907 r. Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz skautowy, który odbył się na wyspie Brownsea. Chłopcy zdobywali wtedy wiedzę z dziedzin dotyczących przetrwania w lesie - uczyli się orientowac w terenie, ustawiać ogniska, rbać drewno czy wiązać sznury. Sam Bi-Pi mówił, że za cel obozu posatwił sobie nauczyć chłopców "reguł przeżycia". Obóz ten uznawany jest obecnie za wydarzenie rozpoczynające cały ruch skautowy.

Rok później Robert Baden-Powell wydał książkę "Scouting for boys" ("Skauting dla chłopców"). Cieszyła się ona wielką popularnoscią. Skauting zaczął błyskawicznie rozszerzać się na całą Anglię, a następnie świat!

W Polsce pierwsze idee harcerstwa pojawiły się w 1909 r. Przyjmowały je organizacje młodzieżowe takie jak "Sokół" i "Zarzewie". 
Rok później Andrzej Małkowski miał za karę przetłumaczyć "Scouting for boys". Pierwsze jego opinie na temat książki nie były pozytywne, długo odwlekał tłumaczenie. Ostatecznie zostal jednak zmuszony do tego wyrokiem sądu. A co najdziwniejsze - po przetlumaczeniu książki Malkowski był nią zachwycony!

22.05.1911 Andrzej Małkowski wydaje rozkaz o powołaniu pierwszych drużyn harcerskich. Cztery miesiące później wydany zostaje pierwszy numer czasopisma "Skaut". Harcerstwo odzwierciedlało wtedy jedność i ciąglość istnienia panstwa polskiego.

Trzy lata później wybucha pierwsza wojna światowa. Wielu harcerzy wstępuje do Legionów Polskich. Wojna przynosi ogrone stary - wielkie zniszecznia i mnóstwo ofiar. Skautting w Polsce jednak nie umiera. 

1-2.11.1918 r. na zjeździe organizacji skautowych z terenów zaborów powstaje zjednoczony ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO. W jego skład wchodzi wowczas ponad 33 tys. harcerek i harcerzy.

31.12.1920 r. Wolny Zjazd ZHP przyjmuje Statut, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie i wybiera pierwsze wladze ZHP.

W 2010 r. odbył się jubileuszowy Zlot w Krakowie, z okazji obchodów 100-lecia ZHP.

Wyszukiwarka

Kreator www - przetestuj za darmo