2013

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka


Puszczykowo, 26.10.2013
 
Rozkaz L2/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny oraz na wniosek zainteresowanych zmieniam nazwę zastępu żeńskiego na "Sowy".
   
   
1.2 Uchwałą Rady Drużyny jak i decyzją zainteresowanych zwalniam z członkostwa w drużynie:
          dh. Weronikę Chojnacką, dh. Weronikę Kilanowską, dh Grzegorza Szafczyka oraz dh Jakuba Gierkę.

         "Jak się w życiu mijają pociągi, tak i my szukamy swych dróg. Na maleńkiej stacyjce przyjaźni może
          spotkamy się znów."


          Pomimo tego, że odeszliście bardzo cenię sobie fakt, że pojawiliście się kiedykolwiek, choć na krótką
          chwilę. Życzę Wam powodzenia w szkole oraz realizowania swoich zainteresowań i marzeń.2. Zwolnienia
    2.1 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu "Dragony" dh Grzegorza Szafczyka.
 
    2.2 Zwalniam z funkcji podzastępowego zastępu "Dragony" dh Jakuba Gierkę.

          Nowy zastępowy i podzastępowy zostaną mianowani rozkazem na funkcje dopiero po odbyciu rozmowy Rady
          Drużyny ze wszystkimi członkami zastępu "dragony". Zarządzam, aby do tego czasu obowiązki zastępowego
          pełnił obecny podzastępowy - dh Daniel Grześkowiak.


    2.3 Zwalniam z funkcji funkcyjnego drużyny odkr. Grzegorza Smolińskiego.


3. Mianowania
    "Jeśli w jakimś człowieku zespolą się zdolności przywódcze z nadprzeciętną inteligencją i charakterem,
    formuje się wtedy jednostka, przed którą może nie być osiągnięć niemożliwych."


    3.1 Mianuję na funkcję przybocznego drużyny odkr. Grzegorza Smolińskiego.

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień ochotniczki druhnom Weronice Chojnackiej i Weronice
          Kilanowskiej.
 
    4.2 Zamykam z wynikiemm negatywnym próbę na stopień młodzika druhom Grzegorzowi Szafczykowi i Jakubowi
          Gierce.
         
       
5. Nagrody i wyróżnienia
    5.1 Udzielam pochwały druhowi Grzegorzowi Smolińskiemu za pomoc przy organizacji tego biwaku. Dziękuję, że
          druh za każdym razem, gdy trzeba było to załatwić robił to w miarę sprawnie i co najważniejsze bez
          narzekania. Mam nadzieję, że kolejny biwak będzie druh w stanie zorhanizować już samodzielnie.

    5.2 Udzielam pochwały druhnom Zuzannie Sondowskiej i Natalii Pawelczak za estetyczne wykonanie proporca
          zastępu.


6. Upomnienia i kary
    6.1 Udzielam upomnienia druhom Grzegorzowi Smolińskiemu, Bartoszowi Szafczykowi, Jeremiemu Masztalerz,,
          Danielowi Grześkowiakowi oraz Igorowi Stenclik za zbyt długie zdawaie próby.


7. Sprawy różne
    7.1 Pragnę serdecznie powitać w gronie naszej drużyny Jakuba Illmanna i Franciszka Szczepaniak. Mam
          nadzieję, że jest to początek Waszej długiej drogi harcerskiej. Jesteście teraz na okresie próbnym. Jak 
          długo on potrwa zależy od Was i Waszego zaangażowania.

        "I świeć przykładem, świeć! I leć w przestworza, leć! I nieś ze sobą wieść, że być harcerzem chcesz!"
       


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 20.07.2013
 
Rozkaz OP12/2013
Druhny i druhowie,

2. Zwolnienia
    2.1 Zwalniam z funkcji zastępowej na czas obozu
          druhnę Nicole Walentowicz
    2.2 Zwalniam z funkcji podzastępowj na czas obozu
          druhnę Zofię Król
    2.3 Zwalniam z funkcji zastępowgo na czas obozu
          druha Grzegorza Szafczyk
    2.4 Zwalniam z funkcji podzastępowego na czas obozu
          druha Daniela Grześkowiak

3. Mianowania
    3.1 Mianuję na funkcję zastępowj zastępu "Alfa"
          druhnę Nicole Walentowicz; opiekun zastępu - sam. Agnieszka Majsnerowicz
    3.2 Mianuję na funkcję podzastępowej zastępu "Alfa"
          druhnę Zofię Król
    3.3 Mianuję na funkcję zastępowgo zastępu "Dragony"
          druha Grzegorza Szafczyk; opiekun zastępu - odkr. Grzegorz Smolinski
    3.4 Mianuję na funkcje podzastępowgo zastępu "Dragony"
          druha Daniela Grześkowiak

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Zamykam z wynikiem negatywnym próbę na sprawność milczka całej 74PDH
    4.2 Zamykam z wynikiemm negatywnym próbę na sprawność bliźniaków syjamskich druhnom i druhom
          Nicole Walentowicz
          Zofii Król
          Alexowi Doedel
          Bartoszowi Szafczyk
          Grzegorzowi Szafczyk
          Danielowi Grześkowiak
       
    4.3 Przyznaję sprawność bliźniaków syjamskich druhnom
          Natalii Pawelczak
          Jagodzie Przebitkowskiej
          Zuzannie Sondowskiej
          Katarzynie Sondowskiej
       Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 19.07.2013
 
Rozkaz OP11/2013
Druhny i druhowie,

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Przyznaję sprawność pływaczki druhnom
          Natalii Pawelczak
          Zofii Król

    4.2 Przyznaję sprawność sportowca druhom
          Igorowi Stenclik
          Danielowi Grześkowiak

    4.3 Przyznaję sprawność mistrzyni robótek ręcznych
          druhnie Zuzannie Sondowskiej

    4.4 Otwieram próbę na sprawność bliźniaków syjamskich druhnom i druhom
          Natalii Pawelczak
          Jagodzie Przebitkowskiej
          Zuzannie Sondowskiej
          Katarzynie Sondowskiej
          Nicole Walenowicz
          Zofii Król
          Grzegorzowi Szafczyk
          Danielowi Grześkowiak
          Bartoszowi Szafczyk
          Alexowi Doedel

    4.5 Otwieram próbę na sprawność adaptki jeździeckiej
          druhnie Zuzannie Sondowskiej

    4.6 Otwieram próbę na sprawność milczka całej 74 PDHCzuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 18.07.2013
 
Rozkaz OP10/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny włączam w skład drużyny druhny
          Natalię Pawelczak
          Jagodę Przebitkowską
          Zuzanne Sondowską
          Katarzynę Sondowską

    1.2 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego
          druhnę Zofię Król

    1.3 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego
          druhnę Nicole WalentowiczCzuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 18.07.2013
 
Rozkaz OP9/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny zmieniam nazwę zastępu "Legion" na "Dragony"

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnom
          Natalii Pawelczak
          Jagodzie Przebitkowskiej
          Zuzannie Sondowskiej
          Katarzynie Sondowskiej
   
    4.2 Otwieram próbę na sprawność pływaczki druhnom
          Natalii Pawelczak
          Zofii Król

Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 17.07.2013
 
Rozkaz OP8/2013
Druhny i druhowie,

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Przyznaję sprawność robinsona całej 74 PDH

6. Upomnienia i kary
    6.1 Udzielam upomnienia całej 74 PDH za nierobinsonowe zachowanie, które wiąże się z łamaniem Prawa
          Harcerskiego.Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 15.07.2013
 
Rozkaz OP7/2013
Druhny i druhowie,

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Przyznaję sprawność igiełki
          odkr. Grzegorzowi SmolińskiemuCzuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 12.07.2013
 
Rozkaz OP6/2013
Druhny i druhowie,

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na sprawność mistrzyni robótek ręcznych druhnom
          Natalii Pawelczak
          Zuzannie SondowskiejCzuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 11.07.2013
 
Rozkaz OP5/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhów
          Daniela Grześkowiak
          Bartosza Szafczyk
          Jeremiego Masztalerz


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 11.07.2013
 
Rozkaz OP4/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny zobowiązuję druhny Nicole Walentowicz i Zofię Król oraz druhów Grzegorza Szafczyk i        Daniela Grześkowiak do udziału w kursie zastępowych.

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na sprawność sportowca druhom
          Igorowi Stenclik
          Danielowi Grzeskowiak

5. Nagrody i wyróżnienia
    5.1 Udzielam pochwały druhowi Alexowi Doedel za wzorowe wypełnianie obowiązków wartownika, to znaczy za
          poskładanie prania zdjętego podczas deszczu z suszarni. Mam nadzieję, że każdy kolejny wartownik będzie
          brał z niego przyklad.


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 10.07.2013
 
Rozkaz OP3/2013
Druhny i druhowie,

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na sprawność igiełki
          odkr. Grzegorzowi Smolińskiemu
   
    4.2 Przyznaję sprawność technika obozowego
          odkr. Grzegorzowi Smolińskiemu


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 9.07.2013
 
Rozkaz OP2/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny rozwiązuję zastęp "Kobra"

2. Zwolnienia
    2.1 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu "Legion"
          odkr. Grzegorza Smolińskiego
 
3. Mianowania
    3.1 Mianuję na funkcję zastępowgo zastępu "Legion"
          druha Grzegorza Szafczyk; opiekun zastępu - odkr. Grzegorz Smoliński
    3.2 Mianuję na funkcję podzastępowego zastępu "Legion"
          druha Daniela Grześkowiak
    3.3 Mianuję na funkcję zastępowej zastępu "Alfa"
          druhnę Nicolę Walentowicz; opiekun zastępu - sam. Agnieszka Majsnerowicz
    3.4 Mianuję na funkcjępodzastępowej zastępu "Alfa"
          druhnę Zofię Król

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na stopień młodzika
          druhowi Alexowi Doedel
    4.2 Otwieram próbę na stopień ochotniczki druhnom:
          Nicole Walentowicz
          Zofii Król
          Weronice Chojnackiej


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Kaplin, 8.07.2013
 
Rozkaz OP1/2013
Druhny i druhowie,

2. Zwolnienia
    2.1 Zwalniam z funkcji funkcyjnej
          sam. Agnieszkę Majsnerowicz
 
3. Mianowania
    3.1 Mianuję na funkcję przybocznej
          sam. Agnieszkę Majsnerowicz


Czuwaj!
sam. Magdalena Jankowska

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Poznań, 3.06.2013
 
Rozkaz L1/2013
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny włączam w skład drużyny druhny:
          Nicole Walentowicz
          Weronikę Chojnacką
          Weronikę Kilanowską
 
4. Otwarcie prób
    4.1 Otwieram próbę na pagon wędrowniczy
          sam. Agnieszce Majsnerowicz


Czuwaj!
pwd. Agata Wachowiak
Kreator www - przetestuj za darmo