2012

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 11.08.2012 

Rozkaz OP7/2012 
Druhny i druhowie, 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje 
1.1Uchwałą Rady Drużyny zwalniam z członkowstwa w drużynie 
trop. Marię Golińską 
dh. Martynę Stube 
dh. Marię Wandel 
dh. Agatę Kozicką 
dh. Agatę Kotewicz 
dh. Mariannę Kwiatkowską 
dh. Jari Doedel 
dh. Jacka Biedermanna 
Uchwałą Rady Drużyny zwalniam z członkowstwa w drużynie i Radzie Drużyny 
odk. Adama Piętkę 
1.2 Uchwałą Rady Drużyny włączam w skład drużyny i Rady Drużyny 
dh. Agnieszkę Majsnerowicz 

2. Zwolnienia 
Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu Dragony odk. Adama Piętkę 
Zwalniam z funkcji zastępowej zastępu Perły trop. Marię Golińską 
Zwalniam z funkcji podzastępowej zastępu Perły dh. Martynę Stube 

3. Mianowania 
Mianuję na funkcję podzastępowego zastępu Legion dh. Jakuba Gierkę 
Mianuję na funkcję funkcyjnego odk. Grzegorza Smolińskiego 


Czuwaj !!! 

Drużynowa 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 10.08.2012 

Rozkaz OP6/2012 
Druhny i druhowie, 

4. Otwarcie prób na stopnie i sprawności 
4.1Przyznaję sprawność Rozmawiacza sam. Magdalenia Jankowskiej 
Przyznaję sprawność Przepychacza dh. Martynie Stube 
4.2Przyznaję stopień tropicielki och. Marii Golińskiej 

Czuwaj !!! 

Drużynowa 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 5.08.2012 

Rozkaz OP5/2012 
Druhny i druhowie, 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje 
Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia harcerskiego 
dh. Jakuba Gierkę 
dh. Grzegorza Szafczyka 
dh. Igora Stenclika 

4. Otwarcie prób na stopnie i sprawności 
Otwieram próba na sprawność pływaczki 
dh. Agacie Kozickiej 
Otwieram próbę na sprawność gimnastyczki 
dh. Agacie Kozickiej 

7. Zarządzam dzień 5.08.2012 dniem bez tematu. 

Czuwaj!!! 

Drużynowa 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 4.08.2012 

Rozkaz OP4/2012 
Druhny i druhowie, 

4. Otwarcie prób na stopnie i sprawności 
4.1 Zamykam próbę na stopień młodzika z wynikiem negatywnym dh. Jari Doedel 
4.2 Otwieram próbę na stopień młodzika 
dh. Jakubowi Gierce 
dh. Danielowi Grześkowiakowi 
dh. Jeremiemu Masztalerzowi 
dh. Igorowi Senclikowi 
dh. Grzegorzowi Szafczykowi 
dh. Bartoszowi Szafczykowi 
4.3 Przyznaję sprawność LB wszystkim członkom 74 PDH 

7. Zarządam w dniu 4.08.2012r. dzień kultury czeskiej. 
Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek porozumiewać się za pomocą słów zawartych w słowniczkach polsko - czeskich, zwłaszcza w kontaktach z kadrą. 

Bud' pripraven!!! 

Velitel 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 3.08.2012 

Rozkaz OP3/2012 
Druhny i druhowie, 

4. Otwarcie prób na stopnie i sprawności 
Otwieram próbę na stopień tropicielki dh. Agacie Kozickiej 

7. Zarządam w dniu 3.08.2012r. dzień kultury rosyjskiej. 
Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek porozumiewać się za pomocą słów zawartych w słowniczkach polsko - rosyjskich, zwłaszcza w kontaktach z kadrą. 

Budź gotow !!! 

Wożdż 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 1.08..2012 

Rozkaz OP2/2012 
Druhny i druhowie, 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje 
Decyzją Rady Drużyny zwalniam z członkowstwa w drużynie 
Michała Gruszkę

4. Otwarcie prób na stopnie i sprawności 
Otwieram próbę na stopień ćwika dh. Adamowi Piętce. 

7. Sprawy różne 
Zarządam w dniu 1.08.2012r. dzień kultury greckiej. 
Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek porozumiewać się za pomocą słów zawartych w słowniczkach polsko - greckich, zwłaszcza w kontaktach z kadrą. 

Esso etimos !!! 

Archon 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Kaplin, 31.07.2012 

Rozkaz OP1/2012 
Druhny i druhowie, 

7. Sprawy różne 
Zarządam w dniu 31.07.2012r. dzień kultury łacińskiej. 
Wszyscy członkowie drużyny mają obowiązek porozumiewać się za pomocą słów zawartych w słowniczkach polsko - łacińskich, zwłaszcza w kontaktach z kadrą. 

Sentencja na dziś: 
"Inutiles questio solvitur silentio" (Na bezsensowne pytania odpowiada się milczeniem.) 

Estote Parati !!! 

Dux 
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego 
74 POZNAŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA „ESKAPADA” im. Janusza Korczaka 

Skoki, 10.02.2012 

Rozkaz L.1/2012 

Druhny i druhowie, 

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje 
1.1 Decyzją Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia harcerskiego dh. Jacka Biedermanna 
1.2 Decyzją Rady Drużyny włączam w skład drużyny 
dh. Igora Stenclika 
dh. Daniela Grześkowiak 

4. Przyznanie stopni, sprawności itp. 
4.1 Otwieram próbę na stopień 
ochotniczki 
dh. Marii Wandel 
dh. Mariannie Kwiatkowskiej 
dh. Agacie Kotewicz 
młodzika 
dh. Jackowi Biedermannowi 


C Z U W A J !!! 

Drużynowa 
pwd. Agata Wachowiak

Wyszukiwarka

Kreator www - przetestuj za darmo