2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Poznań, 16.12.2011
 
Rozkaz L5/2011
Druhny i druhowie,

2. Zwolnienia
    2.1 Uchwałą Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w drużynie
          dh Alberta Kaczmarek
          dh Michala Gruszkę
          wyw. Kacpra Pańczaka
    2.2 Zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny
          wyw. Kacpra Pańczaka


Czuwaj!
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Przerwanki, 29.07.2011
 
Rozkaz OP2/2011
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Uchwałą Rady Drużyny dopuszczam do złożenia przyrzeczenia harcerskiego druhny
          Marię Wandel
          Mariannę Kwiatkowską
          Agatę Kotewicz

    1.2 Uchwałą Rady Drużyny włączam w skład drużyny i powołuję zastęp próbny
          Jakuba Gierkę
          Alexa Doedel
          Grzegorza Szafczyka
          Bartosza Szafczyka
          Jeremiego Masztalerz
          Zofię Król

2. Zwolnienia
    2.1 Uchwałą Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w drużynie
          mł. Jaromira Łuszczek-Pawełczak
          dh Marcina Ślusarka
          dh Mateusza Ślusarka
          dh Oskara Stenclik
          dh Adriana Zawadzkiego
    2.2 Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu "Dragony"
          odkr. Grzegorza Smolińskiego
    2.3 Zwalniam z funkcji podzastępowego zastępu "Dragony"
          dh Jari Doedel

3. Mianowania
    3.1 Mianuję na funkcję zastępowego zastępu próbnego i włączam w skład Rady Drużyny
          odkr. Grzegorza Smolińskiego
    3.2 Mianuję na funkcję zastępowego zastępu "Dragony" i włączam w skład Rady Drużyny
          wyw. Adama Piętkę
    3.3 Mianuję na funkcję podzastępowego zastępu "Dragony" i włączam w skład Rady Drużyny
          mł. Kacpra Pańczaka
    3.2 Mianuję na funkcję proporcowego
          dh Michała Gruszkę

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Przyznaję stopień wywiadowcy
          mł. Kacprowi Pańczakowi
    4.2 Przyznaję sprawność Robinsona całej 74 PDH
       
       Czuwaj!
pwd. Agata Wachowiak

Związek Harcerstwa Polskiego
Drużynowa
74 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej "Eskapada" im. Janusza Korczaka

Przerwanki, 18.07.2011
 
Rozkaz OP1/2011
Druhny i druhowie,

1. Uchwały, zarządzenia, decyzje
    1.1 Przyjmuję w skład drużyny druhów
          Oskara Stenclik
          Adriana Zawadzkiego

2. Zwolnienia
    2.1 Zwalniam z członkostwa w drużynie
          dh Jana Nyczaka

4. Przyznanie stopni, sprawności
    4.1 Otwieram próbę na stopień
          młodzika druhom
              Marcinowi Ślusarek
              Mateuszowi Ślusarek
              Jari Doedel
            Michałowi Gruszce
         
          ochotniczki
              dh. Martynie Stube
       
          wywiadowcy
              mł. Jaromirowi Łuszczek-Pawełczak

          tropicielki
              och. Marii Golińskiej
       Czuwaj!
pwd. Agata Wachowiak
Kreator www - przetestuj za darmo